Bhoomi Land Records:- ऐका शेतकरी बांधवांनो 1956 पासून ची शेत जमिनी होणार जप्त, फक्त मूळ मालकाला परत मिळणार..!!

By Noukarisamachar

Published on:

Bhoomi land records

Bhoomi Land Records नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण पासून ची शेतजमीन फक्त मूळ मालकांना परत मिळणार. हे शक्य आहे का नाही हे पाहणार आहेत.

शेतकरी मित्रांनो आपण बऱ्याच वेळा जमिनी खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार हे करत असतो.

परंतु जमीन महसूल अधिनियमातील बरेच कलमे आपल्याला माहिती नसल्यामुळे भविष्यामध्ये आपल्याला आडचणींना सामोरे जावे लागत असते.

पहा कोणत्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त होणार आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना जमिनी मिळणार.

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

या शेतकऱ्यांच्या जमिनी होणार जप्त मिळणार पहिल्या मूळ मालकांना..!!

अशा जमिनीच्या चुकीच्या जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्यामुळे एका जिल्ह्यातील जवळपास 1956 पासून ते जमिनीचे व्यवहार आहे.

ते रद्द ठरवून आता मूळ मालकांना त्या जमिनी हस्तांतरित करणे विषयी जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी आदेश निर्गमित केलेले आहेत.

1974 या कालावधीचे दरम्यान ज्या आदिवासींच्या जमिनी गैर आदिवासींकडे हस्तांतरित झाल्यास ते सर्व हस्तांतरण Bhoomi Land Records गैरकायदेशीर ठरवून त्या जमिनी आदिवासींना प्रत्यारोपित करणे बाबत.

उपरोक्त विषयाच्या संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने सुचित करण्यात येते,की सन 1956 ते 1974 कालावधीचे दरम्यान,

ज्या आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींकडे हस्तांतरित झाल्या ते सर्व हस्तांतर गैरकायदेशीर ठरवून त्या जमिनी आदिवासींना प्रत्यापित करणेबाबत.

मा. जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडून कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आलेला आहे.

त्यानुषंगाने तलाठी यांना सुचित करण्यात येते की 1956 ते 1974 या कालावधीचे दरम्यान ज्या आदिवासींच्या जमिनी गैर आदिवासींना कडे हस्तांतरित झाले आहेत.

 

Aaple Sarkar seva Kendra Nagpur

 

अवकाळी पावसामुळे झाले शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात पिकाचे नुकसान. तर अशाप्रकारे करा अर्ज आणि मिळवा योजना चा लाभ..!!

Bhoomi Land Records

त्या जमिनी आदिवासींना प्रत्या पीठ करणे बाबत दिनांक 05/02/2023 ते 05/02/2023 दरम्यान आपल्या राज्यांतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये दवंडी द्वारे प्रचार व प्रसार करून ग्रामस्थांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण करावी.

त्याबाबत पंचनामे प्रसिद्धी अहवाल व दवडी च्या अहवाल या कार्यालयात सादर करावा मंडळ अधिकारी यांना सुचित Bhoomi Land Records करण्यात येते.

की आपल्या मंडळांतर्गत सर्व तलाठी यांनी सदर 22 दवंडीद्वारे जाहीर प्रसिद्धी दिली किंवा कसे या बाबत खातरजमा करुन स्वयंस्पष्ट अहवाल या कार्यालयात सादर करावा.

यात कोणत्याही प्रकारची भाऊ गट होता कामा नये. अशी सूचनाही त्यांनी दिली.

या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर जप्त आणि मिळणार पहिल्या मूळ मालकांना. पाहा कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार..!!
Bhoomi land records
Bhoomi land records..!!

 

Noukarisamachar

Related Post

Leave a Comment

Close Visit Agrinews24tas