उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या

Summer holiday :- कधी लागणार शाळांना सुट्ट्या वेगवेगळ्या विभागाच्या वेगवेगळ्या तारखा

Summer holiday दहावी बारावीच्या एक्झाम संपून ज्याप्रमाणे ते रिझल्टची वाट बघत असतात . त्याचप्रमाणे नववीपर्यंत ...