First phase why low voting

Fast phase voting percentage पहिल्या फेजमध्ये का झाले भरपूर कमी मतदान

Fast phase voting percentage  सध्या लोकसभा इलेक्शन 2024 चालू आहेत हे सर्वांनाच माहिती आहे. पहिल्या ...