reliance crop Insurance

Crop Insurance :- नोकरदाराच्या DA प्रमाणेच आता शेतकऱ्यांच्या पिक विमा मध्येही 25 % वाढ. पहा अधिकृत GR

Crop Damage  Insurance :- नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईत आता 25 टक्के वाढ (Crop Damage  Insurance)  ...