Deshi jugad

Deshi jugad मजुरा शिवाय काम करण्याचे यंत्र. घरगुती देशी जुगाड..

Deshi jugad शेतकऱ्यांसाठी आम्ही असे काही देशी जुगाड घेऊन आलो आहोत ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मजुरांची सुद्धा ...