Epic Pani

Land record :- जमिनीचे सर्व रेकॉर्ड, डिजिटल सातबारा, 8आ , चावडी, फेरफार, भू-नकाशा अशा बऱ्याच काही गोष्टी करा फक्त या एका मोबाईल ॲप मध्ये..

Land record  आपल्याला जमिनीच्या संबंधित कोणत्याही गोष्टी माहिती नसल्या की आपण कोणत्या ऑफिसला जात असतो ...