Mumbai hit wave

Mumbai weather heat wave:- राज्यात येणार उष्णतेची लाट फ्रिज मधले जास्त थंड पाणी न पिण्याच्या सल्ला..

Mumbai weather heat wave  राज्यात उन्हाळा चांगलाच जाणवला जात आहे तर मुंबईला उन्हाचे जास्त प्रमाणात ...