कॉटन मार्केट

Market update पावसामुळे कापसाच्या भावात मोठा बदल जाणून घ्या आजचा कापूस बाजार भाव….

Market update मार्केटमध्ये सारखा चढउतार चालूच असतो कधी कमी तर कधी जास्त तर मग जाणून ...