True-to-his-work

✍🏻आई – वडील ऊसतोड कामगार आहेत.

✍🏻आई – वडील ऊसतोड कामगार आहेत. आज त्यांच्या मुलाला सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धेमध्ये जेव्हा जिल्हास्तरावर बक्षीस ...