MSRTC Big Update Today

MSRTC Big Update Today

 

1. राज्यातील 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक

2. राज्यातील 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक

3. मोफत एसटी बस प्रवासासाठी तुम्हाला आधार कार्ड आवश्यक आहे

4. विद्यार्थी मासिक पास सवलत

5. विद्यार्थ्यांना प्रासंगिक करारावर सवलती