शासन निर्णय

old and new pension scheme :- शासकीय कर्मचाऱ्यासाठी खुशखबर..! संप काळातील पगार कापला जाणार नाही ; शासन निर्णय मंजूर !

Old and new pension scheme  राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने ...